Københavns lufthavn A/S

Slide Københavns Lufthavne A/S CPH havde massive udfordringer med for mange taxier i lufthavnen. Det var nødvendigt med en fremtidssikret løsning for at tilgodese taxiernes og lufthavnen fælles kunder.

AFDELINGSLEDER FOR PARKERING & TAXI SERVICE I CPH, LENE ANDERSEN

Før vi fik vores Taxi Management System (TMS) fra Payvend var det til tider kaotiske tilstande omkring afviklingen af taxier i CPH, men gennem et godt samarbejde med Payvend er det lykkedes at skabe en fantastisk løsning.

Vi oplever ikke i nærheden af de udfordringer vi havde for år tilbage, og vi kan nu sammen med Payvend udvikle TMS til en endnu mere grøn løsning til gavn for miljøet og lufthavnen.

HVORNÅR

Selve projektet startede i 2013 og kom i drift i 2015. Den lidt længere proces skyltes det var nødvendigt med accept fra en lettere modvillig taxibranche.

En lovændring undervejs i projektet gjorde også at afslutnignen af projektet til drift blev udskudt med nogle måneder.

UDFORDRINGEN

Projektet skulle løse 3 hovedudfordringer.

Den store koncentration af taxier i og omkring lufthavnen når efterspørgslen ikke matchede, det til tider lave serviceniveau overfor kunderne i lufthavnen og de brud på taxilovgivningen som skete dagligt med kunderne som vidner til dette.

LØSNINGEN

For at løse udfordringerne var det nødvendigt at begrænse taxiernes adgang til lufthavnen, så de ankom lige op til behovet for en taxi opstod. Det blev løst med et prognosebaseret system, som hvert 90. sekund indkaldte taxier jf. Prognosen. Systemet var og er selvregulerende op imod prognosen, så en forkert prognose rettes selv af systemet.

Udfordringen med serviceniveauet blev løst med tilgang til taxiselskabernes egen App, hvor taxikunder bedømte turene, og CPH besluttede at kun chauffører med en score på min. 4,8 ud af 6,0 måtte køre ture fra lufthavnen.

Indførelsen af et sanktionskatalog, som udelukkede en taxi og chauffør fra at tage ture fra lufthavnen i en given periode (afhængig af alvoren i forseelsen), gjorde det muligt at adfærdsregulere den del af udfordringen.

STATUS i 2021

TMS, som lufthavnen kalder løsningen i daglig tale, kører stadig, og nu i sin version 2.1.

En ny taxilov i 2018 gjorde en større ændring nødvendig i form af et nyt TMS projekt (TMS 2.0), og ønsket om yderligere grønne tiltag i TMS gjorde i 2019 at vi kører på version 2.1

STATUS 2021

Lufthavnen oplever ikke den massive koncentration af taxier længere. Nu matcher udbud og efterspørgsel næsten 100% og kunderne har ikke oplevet en længere ventetid på en taxi. Tværtimod så er ventetiden på en taxi meget lav og 99% af tiden under 4 min.

Serviceniveauet er ligeledes hævet til en score på ca. 5 ud af 6 og antallet af klager på servicen er faldet til meget få målt på et helt kalenderår.

Indførelsen af sanktionskataloget i løsningen har gjort at antallet af lovbrud er faldet fra i 2015 at være ca. 1 pr. Taxi tilmeldt til TMS, til i 2019 at være nede på 0,20 pr. Taxi

STATUS 2021

Der er kommet en del flere features til TMS siden opstarten i 2015.

Ikke mindst de grønne tiltag er udvidet, til nu fx at inkludere fordele for eltaxier, mulighed for at genbruge taxier som afsætter kunder i lufthavnen, samt nogle tekniske tilretninger efter ønske fra taxiselskaberne, som giver dem mulighed for at udnytte deres vognpark endnu mere effektivt til gavn for miljøet.

For at tilgodese chaufførerne og mindske deres ventetid, er der en målsætning i systemet om at en taxi maksimalt må vente 20 min. I gennemsnit om året pr. Tur fra lufthavnen. Dette regulerer system også selv hvis det ønskes.